Gezelschap van Gildehuizen
Het algemeen belang is ook van jou

De Federatie van Gildehuizen

Het algemeen belang belangrijk maken
Het algemeen belang is van iedereen

Het algemene belang is anoniem. Iedereen kent dat belang, en wij zorgen ervoor. De federatieie van Gildehuizen kent verschillende Gildehuizen. Deze gildehuizen worden bewoond door belangengroeperingen. Mensen die zich verenigingen op een gelijk belang. Het Gezelschap van Gildehuizen (GvG) is een vehikel wat belangengroepen kunnen gebruiken en kunnen inrichten naar hun eigen behoefte. De grondslagen van het gezelschap is vastgelegd in onze statuten en verwijst naar de universele verklaring van de rechten van de mens. Voor de factor arbeid handelen wij in de geest van de ILO-verdragen. De FvG is geen lid van een enige (inter)nationale koepelorganisatie vanwege het verdienmodel wat niet aansluit bij de doelstellingen van het gezelschap

  • Het gezelschap organiseert groepen (met name ondernemingsraden) met een gelijk belang.