23 maart 2017

Gezelschap van Gildehuizen

Deze gildehuizen vormen het vakbondshart van onze federatie. Statutair is vastgelegd dat het Gezelschap van Gildehuizen bevoegd is tot het aangaan van cao’s.