7 maart 2017

Integriteit

Het Gezelschap van Gildehuizen heeft, in navolging van de cao-politie (www.sncu.nl), een nalevingsstichting opgericht (www.nonm.nl). Deze rechtspersoon streeft naleving van, o.a., art. 2 WOR na. Op basis van klachten en signalen van derden, maar ook omdat de nonm zelf onderzoeken instelt zullen ondernemingen gewezen worden op hun plicht om een OR in te stellen. Heeft de sncu als cao politie de publieke taak overgenomen van de oude loontechnische dienst, de nonm neemt hier  de publieke taak van de arbeidsinspectie over. Deze private activiteiten worden gefinancierd op basis van het principe dat de vervuiler betaald. Met andere worden organisaties die tot naleving moeten worden gewongen betalen de kosten van de organisatie van de nors.