7 maart 2017

Lid worden

Lid worden van een gildekamer is goedkoop. Voor een lid van een ondernemingsraad kost het € 13,20 voor een hele zittingsperiode. Voor een werknemer van een van de bijzondere groepen € 13,20 voor de looptijd van jouw cao. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd en geldt dus voor bepaalde tijd. Is er (nog) geen OR of geen cao dan betaal je € 1,20 voor het aspirant lidmaatschap. Deze kosten dekken alleen de administratie kosten van een ledenadministratie. Er worden rechten verstrekt op uitsluitend collectieve belangenbehartiging. Begeleiding van een ondernemingsraad en individuele belangenbehartiging worden separaat gefactureerd. Zie hiervoor de pagina producten