7 augustus 2016

Nieuws

Fatsoenrakkers bij de VPRO opgelet;

Gezocht 50 VPRO leden

De trap van bovenaf schoonmaken. Dhr. Freriks moet voor de VPRO als verloren worden beschouwd. Maar die gene die leiding hebben gegeven aandelen wanvertoning moeten echt ter verantwoording worden geroepen. Dus gewoon zoals dat gaat met een stuurloos schip waar leugens en wanbeleid zege vieren de kapitein en zijn officieren ( L.van der Meulen; directeur en Stan van Engelen, Anouk Kamminga, Willem van Zeeland; de hoofdredactie) krijgen een zwemvest en gaan overboord.
Een ingelaste algemene vergadering stemt over een motie van wantrouwen. En een commissie van goede diensten maakt aanbevelingen voor een gezonde en eerlijke werkorganisatie.

Met vijftig VPRO leden kan het feest van een democratische vereniging worden gevierd. Het democratische feest kan zelfs gaan over het tactloos en onzorgvuldig handelen van de VPRO bij het vermeende ontslag van Philip Freriks (vermoedelijke een zzp-er; hoezo ontslaan? ). Nu maar hopen dat de verenigingsdemocratie bij de VPRO beter werkt dan het leeftijdsbewust personeelsbeleid.

VPRO leden kunnen zich melden op onze web-site www.gildehuizen.nl/vpro Daar is een steunverklaring te vinden die men kan downloaden. Vergeet niet uw lidmaatschapnummer (staat op het dagafschrift van betaling van het lidmaatschapsgeld) in te vullen en een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen aan gildehuizen@gildehuizen.nl of Postbus 29

Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig (50) leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan één maand.
Indien aan het verzoek binnen één maand geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproep overeenkomstig het in artikel 11 lid 1 bepaalde. (statuten vpro)