9 maart 2017

School4helden

Kinderen leren overal. “It takes a city to raise a child”. Lerengebeurt ook buiten de schooluren en is niet meer enkel het domein van de school, maar kan als een breder netwerk worden bezien waarin ouders, organisaties, buurtbewoners tezamen met het onderwijzend personeel iedere dag actief bouwen aan de toekomst van de kinderen.

We geven actief vorm aan ouderparticipatie. Ouders weten en kunnen veel. Denk bijvoorbeeld aan: Engels native speakers (les), ICT programma’s maken, kennis over natuur en techniek, dans, muziek, theater, schrijven etc. Er zijn ouders die schaakles willen geven of kinderen kunnen leren hoe je een fiets kunt maken etc.

Met School4Helden benutten we de aanwezige kennis en kunde met name van de ouders veel meer dan gebruikelijk in onderwijsland.

De wijk, het Zeeheldenkwartier, is bij uitstek geschikt voor School4Helden. Het is een diverse wijk waar veel gebeurt.